Повідомлення щодо нових моделей організації договірних відносин з теплопостачання!

Повідомлення щодо нових моделей організації договірних відносин з теплопостачання!

Шановні споживачі!

ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” звертає Вашу увагу на те, що з 01.05.2019р. введено в дію Закон України від 09.11.2017р. «Про житлово-комунальні послуги». Згідно даного Закону визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг та нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоповерховому будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам. 

Пунктом 4 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 01.05.2020р.) співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

Відповідно до статті 5 розділу І «Загальні положення» Закону визначені наступні комунальні послуги у сфері теплопостачання:

–        послуга з постачання теплової енергії,

–        послуга з постачання гарячої води.

Відповідно до статті 14 розділу ІV “Договори про надання житлово-комунальних послуг» Закону  передбачені наступні моделі договірних відносин:

– договір про надання комунальних послуг з кожним співвласником багатоквартирного будинку (індивідуальний договір);

–  договір про надання комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

– договір про надання комунальних послуг з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, колективним споживачем.

    Враховуючи особливості перехідного періоду, а саме періоду від моменту введення в дію Закону (01.05.2019р.) до моменту укладення нових договорів  про надання комунальних послуг, пунктом 3 розділу VІ  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного  року з дати введення в дію цього Закону (тобто до 01.05.2020р.) У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачений більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

Слід зазначити, що після 01.05.2019р. органи місцевого самоврядування та НКРЕКП не можуть встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону.

Відповідно до моменту укладання нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами та правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами тепло-, водопостачання здійснюватиметься відповідно до договорів укладених до 01.05.2019р.

На даний час між Виконавцем послуг – ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та споживачами співвласниками житлових будинків укладені чинні індивідуальні договори про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, згідно форми Типового договору, затвердженого постановою КМУ № 630 від 21.07.2005р.

Враховуючи вищевикладене повідомляємо, що у разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей договірних відносин до  01.05.2020р., то між виконавцем послуги та кожним співвласником буде укладено індивідуальний договір про надання комунальної послуги. 

З моменту укладання із споживачами відповідних договорів про надання послуг з постачання теплової енергії (згідно вимог та правил Закону), Виконавець послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» матиме правові підстави для здійснення нарахувань плати за послуги з постачання теплової енергії за тарифами, які найближчим часом будуть встановлені НКРЕКП.

______________________________________________________________________________________________________

На сьогодні тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», яке є виконавцем цих послуг, встановлені чинною постановою НКРЕКП  від 11.12.2018р. № 1823:

–        для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1341,53 грн./Гкал;

–        для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 35,67 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення.

Ліцензіатом з виробництва та постачання теплової енергії ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 25.11.2019р. в установленому порядку були подані до НКРЕКП заява та відповідний пакет документів для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання.

17.01.2020р. набрала чинності постанова НКРЕКП від 14.01.2020р. № 77 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». Відповідно, 10.02.2020р. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» в установленому порядку були подані до НКРЕКП заява та відповідний пакет документів для встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послугу з постачання теплової енергії.

Наразі процедура встановлення тарифу на послугу з постачання теплової енергії для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» перебуває на завершальній стадії узгодження в  НКРЕКП.