Реконструкція газоочисних установок

Реконструкція газоочисних установок

Необхідність модернізації

В сучасних реаліях необхідність досягнення енергетичної незалежності України – стратегічна мета нашої країни. У зв’язку з цим теплова електроенергетика України повинна продовжувати використовувати вугілля, як основне паливо ТЕС та ТЕЦ. Адже воно є вигідною альтернативою в рази дорожчому природному газу. При цьому всі основні генеруючі потужності було побудовано ще у радянські часи, та за тими екологічними нормами, що були актуальні у 50-80 роках ХХ сторіччя, взявши за основу для палива вугілля.

Якщо на ТЕС (теплова електрична станція – підприємство, оріентоване на відпуск електричної енергії як основного продукту) державою передбачались різноманітні механізми для можливості реконструкції та модернізації обладнання, то для ТЕЦ (теплова електроцентраль – підприємство, основним продуктом якого є тепло та гаряче водопостачання) ситуація інша.

ТОВ “Євро-Реконструкція”

(колишня назва – Дарницька ТЕЦ), знаходиться в межах столиці України та є постачальником тепла в оселі більш ніж 8% киян. При цьому газоочисне обладнання ТЕЦ вже давно морально застаріло, хоча і знаходиться у повністю технічно справному стані. Для поліпшення екологічного стану м. Київ ТОВ «Євро-Реконструкція» розпочато поступову комплексну реконструкцію існуючого газоочисного обладнання пиловугільних котлоагрегатів та повне переведення ТЕЦ на сухе золовидалення.

Це дозволить кардинально зменшити викиди забруднюючих речовин у повітря, значно знизити забор води з р. Дніпро та зменшити витрати електроенергії на власні потреби.

Принцип роботи газоочисних установок

Електрофільтри

Принцип дії електрофільтру заснований на тому, що частинки пилу, проходячи з димовими газами через електричне поле, що утворюється всередині фільтру за допомогою високовольтних трансформаторів, отримують заряд притягуються до електродів, з яких періодично струшуються до бункерів сухої золи спеціальними пристроями.

Сучасні електрофільтри, що використовуються в вугільній електроенергетиці, досягають дуже високих показників ККД – до 99,98%. При цьому вони значно кращі в експлуатації, аніж рукавні фільтри, які мають великий аеродинамічний супротив та потребують набагато потужніших димососів.

Крім того, встановлення електрофільтрів відповідає стратегії України, що викладена у схваленому Розпорядженням КМУ від 8 листопада 2017 р. № 796-р «Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок».

Сіркоочищення

Установка сіркоочистки призначена для очищення димових газів від оксидів сірки SO2. Ефективність уловлювання діоксиду сірки SO2 -92÷97%, що гарантує досягнення нормативів по викидах сірки з димовими газами. При цьому димові гази додатково очищуються від викидів пилу і рівень запиленості досягне показників на рівні 10÷20 мг/м3. Установка сіркоочистки димових газів, заснована на напівсухому способі по техлології Rafako S.A. Найважливішою перевагою даної технології є відсутність стічних вод.

Передбачається будівництво двох установок сіркоочистки димових газів: сіркоочистки №1 – для котлоагрегатів ст. №№5÷6, сіркоочистки №2 – для котлоагрегатів ст. №№7÷9. Сорбентом виступатиме – гашене вапно Ca(OH)2, яке буде доставлятися з використанням автомобільних цистерн або залізничним транспортом. Відпрацьований продукт планується реалізовуватись в будівельну галузь у відповідності з сучасним світовим досвідом.

Азотоочищення

Установка азотоочищення призначена для очищення димових газів від оксидів азоту NOx. Ефективність уловлювання оксидів азоту аналізованого варіанта азотоочистки, не менше – η=85%, що гарантує досягнення технологічних нормативів.

Відновлювачем для установки азотоочистки є аміачна вода NH4OH (25%), що буде доставлятися автомобільними цистернами або залізницею.

Передбачається будівництво двох установок азотоочищення димових газів: установка азотоочищення №1 – для котлоагрегатів ст. №5÷№6, установка азотоочищення №2 – для котлоагрегатів ст. №7÷№9.

Кроки до реалізації

Оскільки одночасно реалізувати такий об’єм робіт не можливо ні з точки зору фінансування, ні з точки зору можливості виведення ТЕЦ з роботи на 2-3 роки, впровадження систем газоочищення передбачається з виділенням черг будівництва:

Черга будівництваОб’єкт будівництва
1Електрофільтр для очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу з системою сухого золовидалення
2Електрофільтр для очищення димових газів котлоагрегату ст. № 7 від пилу з системою сухого золовидалення
3Електрофільтр для очищення димових газів котлоагрегату ст. № 8 від пилу з системою сухого золовидалення
4Електрофільтр для очищення димових газів котлоагрегату ст. № 9 від пилу з системою сухого золовидалення
5Електрофільтр для очищення димових газів котлоагрегату ст. № 5 від пилу з системою сухого золовидалення
6Установка сіркоочистки для котлоагрегатів ст. № 5, 6
7Установка сіркоочистки для котлоагрегатів ст. № 7, 8, 9
8Установка азотоочистки для котлоагрегатів ст. № 5, 6
9Установка азотоочистки для котлоагрегатів ст. №№ 7, 8, 9

Надійність та екологічна безпека

В результаті реалізації всіх етапів  програми реконструкції буде поступово досягнуто сучасні та перспективні значення по викидах забруднюючих речовин у повітря:

  • викиди пилу – не більше 20 мг/м3 при нормальних умовах
  • викиди оксидів сірки – не більше 200 мг/м3 при нормальних умовах
  • викиди оксидів азоту – не більше 200 мг/м3 при нормальних умовах

При цьому буде повністю виконано вимоги нещодавно введеного «Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок».

Завершена перша черга будівництва

Електрофільтр для очищення димових газів котлоагрегату ст. № 6 від пилу з системою сухого золовидалення.

Восени 2018 року в роботу запущено перший сучасний електрофільтр котлоагрегату станції №6. Нове сучасне устаткування прийшло на заміну застарілому газоочисному обладнанню – мокрим скруберам «Вентурі»

Роботи з переоснащення котлоагрегату станції №6 сучасним електрофільтром проводилися в умовах діючого технологічного обладнання, в період забезпечення споживачів Дніпровського та Дарницького районів теплом та гарячою водою,  на місці існуючих споруд, включаючи їх демонтаж та перенесення.

Високотехнологічний електрофільтр було запроектовано спеціально для потреб ТЕЦ ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». Він дозволив скомпонувати обладнання в існуючих межах будівельного майданчику із збереженням заданих експлуатаційних показників.

Елетрофільтр ст.№6 – це лише перший крок, ТОВ «Євро-Реконструкція» продовжує реалізацію програми реконструкції газоочисних установок, яка передбачає поступове досягнення сучасних та перспективних значень по об’ємах викидів у повітря.