Бездіяльність управителя ТОВ «Столичний комфорт» призвела до критичної ситуації із запуском тепла

Бездіяльність управителя ТОВ «Столичний комфорт» призвела до критичної ситуації із запуском тепла

Розуміючи складність ситуації, до якої призвела бездіяльність управителя Будинків ТОВ «Столичний комфорт», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» пішло на зустріч співвласникам будинків №№ 6, 6-а, 6-в, 6-г, 6-д, 6-е на вул. Євгена Сверстюка (ЖК «ГАЛАКТИКА») з метою забезпечення надійного теплопостачання до їх осель, та створило всі умови для якнайшвидшого вирішення питання укладання договірних відносин задля забезпечення запуску тепла.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» спільно з ТОВ «Столичний комфорт» було вжито заходів відповідно до чинного законодавства щодо вирішення питання заключення прямих договорів з мешканцями зазначених житлових будинків на послуги з опалення та гарячого водопостачання.

Однак, станом на 06.11.2023 року:

  • співвласниками Будинків так і не надано Товариству рішення про зміну моделі договірних відносин, зокрема: протокол загальних зборів співвласників будинку;
  • менш ніж 20 % співвласників Будинків (від загальної кількості) надали до Товариства заяви-приєднання до індивідуального договору.

За таких фактичних обставин у Товариства відсутня можливість для укладання індивідуальних договорів з усіма співвласниками Будинків, відповідно до вимог чинного законодавства, і, як наслідок, відсутня можливість для запуску теплопостачання до даних будинків.

Відповідно, єдиним законодавчим шляхом врегулювання даної проблеми, для підключення Будинків до мереж теплопостачання в опалювальному періоді 2023-2024 років, залишається укладання чи подовження дії колективних договорів на постачання теплової енергії між управителем Будинків та Товариством.

Як вже неодноразово повідомлялося раніше, теплопостачання багатоквартирних будинків №№ 6, 6-а, 6-в, 6-г, 6-д, 6-е на вул. Євгена Сверстюка (далі – Будинки) в усіх попередніх опалювальних періодах забезпечувалося на підставі колективних договорів на постачання теплової енергії, укладених між управителем Будинків ТОВ «Столичний комфорт» та Товариством.

ТОВ «Столичний комфорт» листом від 15.07.2023 № 15/07/23-1 повідомив Товариство про розірвання з 01 вересня 2023 року колективних  договорів на постачання теплової енергії до Будинків.

В свою чергу Товариство листом від 24.07.2023 № 20/5-19/1702 проінформувало ТОВ «Столичний комфорт», Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА та Дніпровську районну в місті Києві державну адміністрацію про наслідки розірвання колективних договорів, враховуючи відсутність укладених індивідуальних договорів із співвласниками Будинків, звернуло особливу увагу на відповідну загрозу подальшого теплопостачання Будинків в опалювальному сезоні 2023-2024 років, а також надало детальні роз’яснення вимог чинного законодавства, щодо порядку зміни моделі договірних відносин, порядку укладання індивідуальних договорів та необхідність доведення управителем Будинків ТОВ «Столичний комфорт» даної інформації до співвласників Будинків.

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»:

  • надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах;
  • у межах одного багатоквартирного будинку не дозволяється наявність різних моделей організації договірних відносин за одним видом послуги, а саме колективного та індивідуальних договорів одночасно;
  • у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про зміну моделі організації договірних відносин з виконавцем послуг, співвласники багатоквартирного будинку повинні повідомити виконавця послуг про прийняте рішення за два місяці до запланованої дати укладення договорів.

Таким чином, у разі зміни моделі договірних відносин між співвласниками будинку та виконавцем послуг, а саме переходу із колективного договору на індивідуальні договори, відповідні індивідуальні договори про надання комунальних послуг повинні бути укладенні в установленому порядку між виконавцем послуг та усіма  співвласниками будинку.

Звертаємо увагу, що по всіх інших багатоквартирних будинках по зоні теплопостачання  Товариства, в яких відсутня, з аналогічних причин, можливість для укладання індивідуальних договорів з усіма співвласниками будинку, з урахуванням вимог чинного законодавства, з метою забезпечення теплопостачання будинків в опалювальному сезоні 2023-2024 років, укладені колективні договори між управителями (балансоутримувачами) будинків та Товариством. Відповідно всі зазначені будинки підключені до теплопостачання, а всі співвласники будинків забезпечені послугами з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Всі обставини проблеми відсутності теплопостачання, що виникли з вини ТОВ «Столичний комфорт», а також зволікання та незадовільна організації взаємодії управителя зі співвласниками зазначених Будинків, призвели до критичної ситуації із запуском тепла.

Фактично управитель ТОВ «Столичний комфорт» знехтував інтересами співвласників зазначених житлових будинків, та на сьогодні захищаючи власні фінансові інтереси намагається вдаватися до маніпулювання соціально важливим питанням забезпечення теплопостачання до мешканців.

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» сподівається на свідому позицію управителя Будинків ТОВ «Столичний комфорт» та якнайшвидше вжиття управителем заходів відповідно до чинного законодавства щодо вирішення питання заключення договорів на послуги задля можливості забезпечення теплопостачання до житлових будинків №№ 6, 6-а, 6-в, 6-г, 6-д, 6-е на вул. Євгена Сверстюка (ЖК «ГАЛАКТИКА»).