Інформація щодо порядку укладання договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води!

Інформація щодо порядку укладання договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води!

Шановні споживачі!

ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” повідомляє, що відповідно до вимог Закону України № 2189-VIII від 09.11.2017р. «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон), який введений в дію з 01.05.2019р., співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг щодо кожного виду комунальної послуги (послуга з постачання теплової енергії, послуга з постачання гарячої води), а виконавці комунальних послуг (ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ”)  – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг згідно обраної співвласниками  моделі  організації договірних відносин.

Законом передбачені наступні моделі договірних відносин:

– договір про надання комунальних послуг з кожним співвласником багатоквартирного будинку (індивідуальний договір);

– договір про надання комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

– договір про надання комунальних послуг з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників  такого будинку та в їх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, колективним споживачем.

За умови укладання індивідуальних договорів, плата за надані послуги включатиме:

1) плату  за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг;

2) плату  за абонентське обслуговування.

За умови укладання колективного договору, плата за абонентське обслуговування не нараховуватиметься.

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо Вам провести загальні збори співвласників житлового будинку та надати до ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  протокол загальних зборів щодо прийнятого рішення про модель організації договірних відносин при  наданні  послуг з постачання теплової енергії та  наданні послуг  з постачання гарячої води.

У разі якщо співвласники багатоквартирного будинку самостійно не оберуть одну з моделей договірних відносин до 01.05.2020р., то між виконавцем послуги та кожним співвласником житлового будинку будуть укладені  індивідуальні  договори про надання послуг з постачання теплової енергії та  надання послуг  з постачання гарячої води.

Департамент енергозбуту  ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»