Обгрунтування щодо встановлення тарифiв

Обгрунтування щодо встановлення з 01.05.2018 тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії; теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ».

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є ліцензіатом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з  виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води.

Розрахунки тарифів на види ліцензійної діяльності складено у відповідності до Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання» та  відповідно до нормативнх регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тариф на відпуск  електричної енергії розрахований відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 року №991;  Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”.

Тарифи на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) ТОВ «ЄВРО-РЕКРОНСТРУКЦІЯ» розраховані  відповідно до Закону України від 9 липня 2010 року  № 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» зі змінами та доповненнями, Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 24.03.2016 року № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги  з централізованого опалення і постачання гарячої води», Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”.

Тарифи на теплову енергію формуються окремо для кожного виду діяльності з урахуванням наступних категорій споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі, релігійні організації.

У відповідності з чинними нормативними документами, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», як суб’єктом господарювання з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, пройдено процедуру затвердження тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на  2018 рік. Згідно затверджених постанов динаміка тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» є наступною:

Вид діяльності Один. вим. Діючі тарифи 2017 року, (без ПДВ) Діючі тарифи з 01.01.2018 року, (без ПДВ)             (Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 р. №1500) відхилення
абсолютне відносне
Виробництво електроенергії коп/кВтгод 175,52 233,31 +57,79 +32,9%
Виробництво теплоенергії для населення грн/Гкал 722,67 753,13 +30,46 +4,2%
Виробництво теплоенергії для бюджетних установ грн/Гкал 852,86 1053,24 +200,38 +23,5%
Виробництво теплоенергії для релігійних організацій грн/Гкал 527,32 670,20 +142,88 +27,1%
Виробництво теплоенергії  для інших споживачів грн/Гкал 1150,41 1036,98 -113,43 -9,9%

Причини зміни тарифів на відпуск електричної та на виробництво теплової енергії для категорій споживачів наведено у обґрунтуванні до прийняття постанови НКРЕКП №1500 від 28.12.2017 року, що розміщено на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:               http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/gruden/28.12.2017/p24_28-12-17.pdf

Основними причинами зміни тарифів є:

  • підвищення ціни вугілля (з 2 222 грн. за 1 тонну без ПДВ до 2 717,26 грн. за 1 тонну без ПДВ) розрахованої на 2018 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 №991;
  • підвищення ціни газу для бюджетних організацій (з 4942 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ до 7907,20 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ) відповідно до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу затвердженого постановою КМУ від 22.03.2017 №187;
  • підвищення ціни газу для інших споживачів (з 7247,34 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ до 7907,20 грн. за 1000 м3 без тарифів на транспортування та ПДВ) розрахованої на 2018 рік відповідно до Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установках затвердженої постановою НКРЕКП від 01.08.2017 №991;
  • приведення розподілу натурального палива (газ, вугілля) до алгоритму розподілу умовного палива відповідно до методики ГКД 34.09.100-2003 та СОУ-Н МПЕ 40.1.09.151:2005, що забезпечило зменшення паливної складової на теплову енергію.
  • виробничі матеріальні витрати, крім витрат на ремонти, проіндексовано на індекс цін виробників промислової продукції, відповідно до Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017   №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки»;
  • витрати на оплату праці для включення до розрахунку тарифів здійснено з урахуванням середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості м. Києва, а також з урахуванням основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік.

Крім того, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ініціює внесення змін до Інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії на 2018 рік (схваленої Постановою НКРЕКП від 28.12.2018 року №1500) в частині включення з 1.05.2018 року до переліку заходів Інвестиційної програми статтю «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу» загальною вартістю 55135.00 тис. грн. без ПДВ. Відкриті обговорення даного заходу проведено 30 серпня 2017 року при відкритих слуханях  погодженої Мінпаливенерго інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» на 2018 рік  («Протокол відкритих слухань питання щодо встановлення для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»  на 2018 рік тарифу на виробництво електричної та теплової енергії на теплоцентралі, погодження та затвердження на 2018 рік інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії на теплоцентралі», від 30 серпня 2017 року).

З врахуванням змін, які ініціюються до внесення, а також з врахуванням змін до заходів інвестиційної програми  2018 року, розрахункові тарифи на відпуск електричної та виробництво теплової енергії з 1.05.2018 року наведенні в таблиці:

Вид діяльності Один. вим. Діючі тарифи з 01.01.2018 року, (без ПДВ)             (Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 р. №1500)) Розрахункові тарифи з 01.05.2018 року, (без ПДВ)             Відхилення
абсолютне, коп/кВт.г відносне, %
Виробництво електроенергії коп/кВтгод 233,31 247,53 +14,22 +6,1%
Виробництво теплоенергії для населення грн/Гкал 753,13 819,56 +66,43 +8,8%
Виробництво теплоенергії для бюджетних установ грн/Гкал 1053,24 1119,67 +66,43 +6,3%
Виробництво теплоенергії для релігійних організацій грн/Гкал 670,20 736,63 +66,43 +9,9%
Виробництво теплоенергії  для інших споживачів грн/Гкал 1036,98 1103,41 +66,43 +6,4%

 Оскільки, вищевказані тарифи на виробництво теплової енергії  формують собівартість теплової енергії  у кінцевому тарифі,  для уникнення збитковості при реалізації теплової енергії, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» має намір у 2018 році переглянути тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послуги з централізованого опалення й централізованого постачання гарячої води для населення. Згідно розрахунку тарифи на теплову енергію з урахуванням терміну дії та введення є наступними:

Категорія споживачів х Діючий тариф, грн/Гкал Розрахунковий тариф 2018 року, грн/Гкал для введення з 01.05.2018 року відхилення, %
1 2 3 4 5=4/3*100-100
Населення без ПДВ 962,44 1100,54 14,3
з ПДВ 1154,93 1320,65
Бюджетні споживачі без ПДВ 1 118,77 1573,98 40,7
з ПДВ 1 342,52 1888,78
Релігійні організації без ПДВ 727,88 1083,23 48,8
з ПДВ 873,46 1299,88
Інші споживачі без ПДВ 1 476,03 1342,00 -9,1
з ПДВ 1 771,24 1610,40

Розрахункові тарифи на послугу з централізованого опалення є наступними:

Категорія споживачів х Діючий тариф Розрахунковий тариф 2018 року, грн/Гкал для введення з 01.05.2018року відхилення, %
1 2 3 4 5=4/3*100-100
з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн /Гкал без ПДВ 984,88 1122,98 14,0
Грн /Гкал  з ПДВ 1181,86 1347,58
без будинкових приладів обліку теплової енергії Грн./кв.м без ПДВ 26,18 29,86 14,0
Грн./кв.м   з ПДВ 31,42 35,83

Розрахункові тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води наведені в таблиці :

Категорія споживачів х Діючий тариф Розрахунковий тариф 2018 року, грн/Гкал для введення  з 01.05.2018року відхилення, %
1 2 3 5 5=4/3*100-100
населення
за умови підключення рушникосушильників
без ПДВ 58,80 66,78 13,6
з ПДВ 70,56 80,14
населення

за умови відсутності рушникосушильників

без ПДВ 54,29 61,64 13,5
з ПДВ 65,15 73,97

Необхідність встановлення нових тарифів на види діяльності на 2018 рік забезпечить надійність та безперебійність енергозабезпечення споживачів м.Києва.

Зауваження та пропозиції по суті питаннь, що пропонуються до слухання,  від фізичних, юридичних осіб та їхніх об‘єднань приймаються протягом 14 днів з моменту публікації на адресу: 02660 МСП, Київ, вул. Гната Хоткевича, 20 або електронною поштою: [email protected]

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.