Порядок розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води – детальні роз’яснення

Шановні споживачі!

Виконавець послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» надає розширені та детальні роз’яснення щодо порядку розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, згідно вимог Закону України від 22.06.2017 № 2119-VIII «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Міністерства розвитку та громад України від 28.12.2021 № 358.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ СПОЖИТОЇ СПОЖИВАЧАМИ БУДІВЛІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ.

Загальний обсяг спожитої споживачами будівлі теплової енергії на опалення приміщень (надання послуги з постачання теплової енергії) у розрахунковому періоді протягом опалювального сезону визначається наступним чином:

 • За показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії (будинкового теплолічильника) за його наявності. Якщо дата фактичного зняття показань вузла комерційного обліку відрізняється від кінцевої дати розрахункового періоду, то до розподілу приймається скоригований (приведений) обсяг споживання теплової енергії на кінцеву дату розрахункового періоду, визначений з урахуванням середньодобового споживання. Скоригований показник вузла комерційного обліку на останню дату розрахункового періоду в подальшому приймається як початковий показник вузла комерційного обліку в наступному розрахунковому періоді. В останньому розрахунковому періоді опалювального сезону для розрахунків приймається фактичний кінцевий показник вузла комерційного обліку на останню дату опалювального сезону.

1.2. Розрахунковим методом у разі тимчасового виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку, за формулою:

Q оп. буд. розр = Q буд. і * n розр*(tвн.норм. – tзовн.факт)/((tвн.норм.- tзовн.розр)*n і)

де Q буд. і – обсяг спожитої будинком теплової енергії у повному розрахунковому періоді попереднього опалювального сезону (у разі відсутності даних за попередній опалювальний сезон до розрахунку приймаються обсяги споживання теплової енергії протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів), Гкал;

n розр – кількість діб надання послуг у розрахунковому періоді, у якому вузол комерційного обліку був непрацездатним або відсутнім, доба;

n і – кількість діб надання послуг у розрахунковому періоді попереднього опалювального сезону або протягом поточного опалювального періоду, але не менше 30 днів, доба;

tвн.норм. – нормативна внутрішня температура для опалювальних приміщень (приймається 18 °С);

tзовн.факт – середня добова температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді за термін непрацездатності або відсутності вузла комерційного обліку, згідно даних Українського гідрометеорологічного центру державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – УкрГМЦ),°С;

tзовн.розр – середньомісячна температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді попереднього опалювального сезону або середня фактична температура зовнішнього повітря у поточному опалювальному періоді за термін не менше 30 днів, згідно даних УкрГМЦ,°С.

У разі відсутності даних про обсяги споживання за попередній опалювальний сезон або за 30 діб поточного опалювального сезону, фактичний обсяг споживання теплової енергії визначається за нормою споживання послуги.

1.3. У разі відсутності вузла комерційного обліку – за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю днів надання послуги та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря.

Q оп буд. = q норм * n факт / n норм * (tвн.норм. – t факт)/(tвн.норм.- tнорм),

де q норм – норма споживання теплової енергії на опалювальний сезон, встановлена органом місцевого самоврядування (Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) – 0,183 Гкал/кв. м на опалювальний сезон);

n факт – фактична кількість днів надання послуги з постачання теплової енергії у розрахунковому періоді;

n норм – нормативна кількість днів надання послуги протягом опалювального сезону для м. Києва, (згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» – 176 днів);

tвн.норм. – нормативна внутрішня температура для опалювальних приміщень (приймається 18 °С);

t факт – середня місячна фактична температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді, згідно даних УкрГМЦ;

t норм – середня місячна температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді для відповідного населеного пункту, згідно ДСТУ-Н Б.В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія», (для м. Києва становить жовтень: 8,1 °С; листопад: 1,9 °С; грудень: – 2,5°С; січень: – 4,7°С; лютий: – 3,6°С; березень: 1,0 °С ; квітень: 9,0 °С).

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ОБСЯГІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ВИКОРИСТАНОЇ НА ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ ПОТРЕБИ ТА НА ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ.

Обсяг теплової енергії використаної  на опалення місць загального користування, допоміжних приміщень та на функціонування будинкових систем опалення окремо не визначається, дані витрати теплової енергії класифікуються як загальнобудинкові потреби опалення.

2.1. У разі, якщо у будівлі відсутні приміщення оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії (індивідуальними квартирними лічильниками тепла), то обсяг спожитої у будівлі теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення окремо не визначається, а входить до загального обсягу спожитої у будівлі теплової енергії на опалення. Відповідно, для вищевказаних будівель – обсяг спожитої теплової енергії на опалення приміщень визначається разом із обсягом спожитої теплової енергії на загальнобудинкові потреби та розподіляється між усіма споживачами будівлі пропорційно до опалювальних площ їх  приміщень.

2.2. У разі, якщо в будівлі частина приміщень (або всі приміщення) оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії, обсяг теплової енергії, використаної на загальнобудинкові потреби опалення, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будинку:

 • для 1-5 поверхового будинку – 25 %;
 • для 6-10 поверхового будинку – 20 %;
 • для будинку вище 10 поверхів – 15 %.

Обсяг теплової енергії, використаної на загальнобудинкові потреби опалення розподіляється між усіма споживачами будівлі пропорційно до опалювальних площ їх приміщень.

2.2.1. Для приміщення, оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, обсяг споживання теплової енергії на опалення визначається на підставі показань вузла розподільного обліку, донарахувань до мінімальної частки споживання у разі недотримання мінімального споживання, та частки обсягу теплової енергії, використаної на загальнобудинкові потреби, визначеної пропорційно до опалювальної площі приміщення.

2.2.2. Для приміщення, яке не оснащене вузлом розподільного обліку теплової енергії обсяг споживання теплової енергії на опалення визначається за формулою:

Q прим.б.обл = (Qоп буд – $Qприм.п.обл – $Qдон.прим – Qз.б.п.оп)*Sприм.б.обл/$Sприм.б.обл

+ Qз.б.п.оп * Sприм.б.обл./$Sприм

де Q оп буд. – фактичний обсяг спожитої у будівлі теплової енергії на опалення у розрахунковому періоді, Гкал;

$Qприм.п.обл – сумарний обсяг спожитої теплової енергії на опалення приміщень, оснащених вузлами розподільного обліку, Гкал;

 $Qдон.прим – сумарний обсяг донарахованої теплової енергії до мінімального споживання по будинку, для приміщень оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії, Гкал;

Qз.б.п.оп – обсяг спожитої теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення будинку, Гкал;

 Sприм.б.обл – опалювальна площа приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, м²;

$Sприм.б.обл – загальна опалювальна площа приміщень будинку, не оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії, м²;

$Sприм – загальна опалювальна площа приміщень будинку, оснащених та не оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії (крім МЗК та допоміжних приміщень), м².

Таким чином загальний обсяг споживання теплової енергії на опалення приміщень будинку зменшується на сумарний обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку на опалення, сумарний обсяг донарахованої теплової енергії до мінімального споживання по будинку, обсяг спожитої теплової енергії на загальнобудинкові потреби опалення будинку, і розподіляється на приміщення, які не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно до їх опалювальних площ.

Обсяг теплової енергії, використаної на загальнобудинкові потреби опалення, розподіляється на всі приміщення будинку (оснащені та неоснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії) пропорційно до їх опалювальних площ.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОТРИМАННЯ МІНІМАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОПАЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ТА ДОНАРАХУВАННЯ ДО МІНІМАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ.

У кожному розрахунковому періоді протягом опалювального сезону перевіряється дотримання вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в опалювальних приміщеннях будинку, які оснащені приладами розподільного обліку теплової енергії. При перевірці, обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузла  розподільного обліку приміщення та розділений на опалювальну площу приміщення порівнюється з мінімальною часткою середнього питомого споживання теплової енергії на опалення приміщень будинку. У разі недотримання цієї вимоги для опалювального приміщення, оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, проводиться донарахування обсягу теплової енергії до мінімального споживання по будинку за формулою:

Q дон. прим = (q min оп – Q ліч. прим/S прим) * S прим,

де q min оп – мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на опалення приміщень будинку, визначена для даного розрахункового періоду, Гкал/м²;

Q ліч. прим – обсяг теплової енергії, визначений за показаннями вузла розподільного обліку приміщення у розрахунковому періоді, Гкал;

S прим – опалювальна площа приміщення, оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, м².

При цьому мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії в розрахунковому періоді (q min оп) дорівнює 50 % від середнього питомого споживання теплової енергії на опалення приміщень в розрахунковому періоді та визначається за формулою:

q min оп  = 0,5 * (Q опал. буд – Q заг. буд. потр) / S прим.буд,

де Q опал. буд – загальний обсяг теплової енергії спожитої будинком на опалення, Гкал;

Q заг. буд. потр – обсяг теплової енергії спожитої будинком на загальнобудинкові потреби опалення, Гкал;

S прим.буд – загальна опалювальна площа приміщень будинку, які оснащені та неоснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії, м².

Донарахування обсягу теплової енергії до мінімального споживання здійснюється з метою унеможливлення опалення приміщення за рахунок суміжних опалюваних приміщень або опалюваних МЗК та допоміжних приміщень, запобігання утворенню грибків та плісняви в приміщеннях, МЗК та допоміжних приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщення/будівлі/будинку. 

 1. ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ В ОПАЛЮВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ У РАЗІ ВІДХИЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОСЛУГ.

Нормативна температура в опалювальних житлових приміщеннях будинків становить 18°С.

У разі незабезпечення нормативної температури в опалювальному житловому приміщенні будинку, яке не оснащене вузлом розподільного обліку, та за наявності обґрунтованої претензії щодо кількості та/або якості наданої послуги, обсяг зменшення теплової енергії на опалення даного приміщення розраховується за формулою:

Qпрет. прим = Q б.обл. прим * Sк.прим/(Sприм*(tвн.норм–tвн.факт)/(tвн.норм- tс.зовн)),

де Q б.обл. прим – обсяг теплової енергії розподілений на опалення приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, в якому встановлено відхилення фактичної температури внутрішнього повітря від нормативної, Гкал;

Sк.прим – загальна опалювальна площа кімнат приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, в яких встановлено відхилення фактичної температури внутрішнього повітря від нормативної, м²;

Sприм – загальна опалювальна площа приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, для якого зменшується обсяг споживання теплової енергії на опалення, м²;

tвн.норм – нормативна внутрішня температура для опалювальних приміщень (приймається 18 °С);

tвн.факт – фактична температура внутрішнього повітря у кімнаті (-ах) приміщення, не оснащеного вузлом розподільного обліку теплової енергії, °С;

tс.зовн – середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді, °С.

У разі незабезпечення нормативної температури в опалювальному приміщенні будинку, яке неоснащене вузлом розподільного обліку, більш ніж на 6°С та за наявності обґрунтованої претензії щодо кількості та/або якості наданої послуги, розподіл обсягів теплової енергії (в тому числі загальнобудинкових потреб) для даного приміщення за період відхилення параметрів послуги (більше ніж на 6°С) не проводиться.

На сумарний обсяг зменшення теплової енергії на опалення (Qпрет. прим), розрахований для приміщень неоснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії, температура внутрішнього повітря в яких не відповідала нормативним показникам та наявності обґрунтованої претензії, проводиться донарахування обсягів споживання теплової енергії на усі опалювальні приміщення неоснащені вузлами розподільного обліку, в яких відсутні претензії щодо кількості та/або якості наданої послуги, пропорційно до їх опалювальних площ. Сумарний донарахований обсяг теплової енергії на опалення має дорівнювати сумарному обсягу зменшення теплової енергії. У разі відсутності у будинку інших приміщень (в яких були відсутні претензії), неоснащених вузлами розподільного обліку, сумарний обсяг зменшення теплової енергії на опалення (Qпрет. прим) враховується додатково в обсяг теплової енергії, витраченої на загальнобудинкові потреби. 

 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗПОДІЛУ ОБСЯГІВ НАДАНИХ ПОСЛУГ СПОЖИВАЧАМ ПРИМІЩЕНЬ, ЯКІ ОСНАЩЕНІ ВУЗЛАМИ РОЗПОДІЛЬНОГО ОБЛІКУ, У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У ВИКОНАВЦЯ ПОСЛУГ ПОКАЗАНЬ ВУЗЛІВ РОЗПОДІЛЬНОГО ОБЛІКУ ЗА РОЗРАХУНКОВИЙ ПЕРІОД ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ.

У разі ненадання споживачем виконавцю послуг, у визначений умовами договору строк (з 10 по останню дату розрахункового періоду), показань вузла розподільного обліку для цілей визначення обсягу спожитих послуг протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуги:

 • для послуги з постачання теплової енергії – за попередній опалювальний сезон (у разі відсутності даних – за фактичний час споживання у поточному опалювальному сезоні, але не менше 30 днів);
 • для послуги з постачання гарячої води – за попередні 12 місяців (у разі відсутності даних – за фактичний час споживання, але не менше 15 діб).

У разі відсутності у виконавця послуг показань вузла розподільного обліку, після закінчення тримісячного строку визначення обсягів наданих послуг за середньодобовим споживанням, подальший розподіл обсягів наданих послуг такому споживачу здійснюється виконавцем послуг як споживачу приміщення якого неоснащене вузлом розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузла розподільного обліку таким споживачем, або контрольного зняття показань виконавцем послуг, виконавець послуг здійснює перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунок такому споживачу, а також усім споживачам будинку. При цьому перерозподіл обсягів спожитої послуги у будинку та перерахунки здійснюються виконавцем послуг за термін, що не перевищує 12 розрахункових періодів. 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ЗАГАЛЬНИХ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ СПОЖИВАЧАМИ БУДІВЛІ ПОСЛУГИ З ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ.

Загальний обсяг споживання споживачами будівлі  гарячої води визначається наступним чином:

 • Для будинків з приготуванням гарячої води за його межами – за показаннями вузла комерційного обліку гарячої води.
 • Для будинків з приготуванням гарячої води у будинку – за показаннями вузла обліку питної води, встановленого перед водопідігрівачем.
 • Розрахунковим методом у разі тимчасового виходу або втрати вузла комерційного обліку гарячої води або вузла обліку питної води, встановленого перед водопідігрівачем, за формулою:

Vгвп буд.розр  = $Vгвп буд * n розр/$n поп.пер,

де $Vгвп буд – сума загальних обсягів спожитої гарячої води у будинку за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців менше 12, приймається фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб), м³;

n розр – кількість діб розрахункового періоду, у якому вузол комерційного обліку гарячої води був непрацездатним, доба;

$ n поп.пер – кількість діб у кожному з 12 попередніх місяців (якщо попередніх місяців менше 12, приймається фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб), коли здійснювалось ГВП у будинку, доба.

 • Розрахунковим методом для будинку, неоснащеного вузлом комерційного обліку гарячої води за формулою:

Vгвп буд.розр  = $Vгвп ліч.пр. + $n пр. * Vб.обл. гвп норм,

де $Vгвп ліч.пр. – сумарний обсяг споживання гарячої води у приміщеннях будинку, оснащених вузлами розподільного обліку гарячої води, за їх показаннями, м³;

$nпр. – сумарна кількість осіб, які користуються послугою у приміщеннях будинку, неоснащених вузлами розподільного обліку гарячої води, особа;

Vб.обл. гвп норм – норма споживання гарячої води, установлена органом місцевого самоврядування, м³/особу в місяць

6.5. Обсяг спожитої гарячої води у приміщенні, оснащеному вузлом(-ами) розподільного обліку гарячої води, визначається за його (їх) показаннями. За умови  100 % оснащення приміщень будинку вузлами розподільного обліку гарячої води та виникнення небалансу між показаннями вузла комерційного обліку гарячої води та сумою показань усіх вузлів розподільного обліку гарячої води – даний обсяг небалансу розподіляється між усіма приміщеннями споживачів будівлі пропорційно до обсягів споживання гарячої води.

6.6. Обсяг спожитої гарячої води у приміщенні, неоснащеному вузлом(-ами) розподільного обліку гарячої води визначається за формулою:

Vб.обл. гвп пр. = (V гвп буд – $Vгвп ліч.пр ) * О пр / $О пр,

 де V гвп буд – загальний обсяг споживання гарячої води будинком, м³;

$Vгвп ліч.пр – сумарний обсяг споживання гарячої води у приміщеннях будинку, оснащених вузлами розподільного обліку гарячої води, за їх показаннями, м³;

О пр – кількість осіб, що користуються послугою у приміщенні, яке не оснащене вузлом розподільного обліку гарячої води;

$О пр – сумарна кількість осіб, які користуються послугою у приміщеннях будинку, неоснащених вузлами розподільного обліку гарячої води.

Таким чином, загальний обсяг споживання гарячої води споживачами будинку зменшується на сумарний обсяг гарячої води, визначений за показаннями вузлів розподільного обліку гарячої води приміщень будинку, і розподіляється на приміщення, які не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно до кількості осіб, які користуються послугою у приміщеннях, неоснащених вузлами розподільного обліку гарячої води.

У разі відсутності будинкового вузла обліку гарячої води, обсяг споживання гарячої води для приміщення, яке неоснащене вузлом розподільного обліку гарячої води, визначається за нормою споживання гарячої води, встановленою органом місцевого самоврядування (3 куб. м на місяць на 1 особу), з урахуванням кількості осіб у приміщенні, які користуються послугою. 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛ ОБСЯГІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, ВИТРАЧЕНОЇ НА ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ У БУДИНКУ ТА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ (ГВП).

7.1. Обсяг теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води у будинку визначається  за формулою:

Q гвп приг  =( V гвп буд – V гвп відх) * pгвп * с * (tгвп – t х.в) * 10ˉ³

де V гвп буд – загальний обсяг спожитої гарячої води у будинку у розрахунковому періоді, м³;

V гвп відх – обсяг спожитої води, яка вважається холодною (згідно претензій споживачів нижче на 20°С  від нормативної);

pгвп – густина гарячої води, яка приймається 0,986 т/м³;

с – теплоємність води, що дорівнює 1 ккал/кг;

tгвп – температура гарячої води, приймається 55 °С;

t х.в – температура холодної води (середньорічна 10°С,  для опалювального періоду 5°С, для між опалювального періоду 15 °С)

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, визначається з урахуванням місця приготування гарячої води та наявності циркуляції.

 7.2. У разі, якщо приготування гарячої води відбувається у будинку, обсяг теплової енергії витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, визначається:

 • в міжопалювальний період – як різниця між показаннями вузла комерційного обліку теплової енергії (встановленому на загальному інженерному вводі будинку) та обсягом теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води у будинку;
 • в міжопалювальний період, у разі відсутності або несправності вузла комерційного обліку теплової енергії (встановленого на загальному інженерному вводі будинку) – як відсоток (20 %) від обсягу теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води у будинку;
 • в опалювальний період – не визначається, а входить до обсягу споживання теплової енергії на загальнобудинкові потреби.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, у кожному розрахунковому періоді міжопалювального сезону розподіляється між усіма приміщеннями будинку, незалежно від індивідуальних обсягів споживання гарячої води у кожному приміщенні, пропорційно до опалювальних площ приміщень.

7.3. У разі, якщо приготування гарячої води відбувається поза межами будинку, обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, визначається:

 – за наявності циркуляції – як частка (20%) від обсягу теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води у будинку;

– при тупиковому прокладанні трубопроводів системи ГВП у будинку або непрацюючій циркуляційній лінії – як частка (10%) від обсягу теплової енергії, витраченої на приготування гарячої води у будинку.

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, у кожному розрахунковому періоді опалювального та міжопалювального сезону розподіляється між усіма приміщеннями будинку незалежно від індивідуальних обсягів споживання гарячої води у кожному приміщенні, пропорційно до опалювальних площ приміщень.

7.4. Розподіл обсягу теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, здійснюється на приміщення усіх споживачів будівлі, незалежно від фактичного споживання послуги з постачання гарячої води або відключення (відокремлення) квартири від мереж (систем) централізованого постачання гарячої води.

 1. ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКІВ У РАЗІ ВІДХИЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОСЛУГ.

Нормативна температура гарячої води становить не нижче 50 °С на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

У разі, якщо відхилення температури гарячої води у приміщенні споживача становить 20°C і більше від нормативної, та за наявності обґрунтованої претензії щодо кількості та/або якості наданої послуги, така вода вважається холодною в не залежності від наявності/відсутності у такому приміщенні засобу обліку. В цьому випадку обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП, розподіляється на усі інші приміщення, у яких відсутні претензії щодо кількості та/або якості наданої послуги, пропорційно до їх опалюваної площі.