Про квартирні лічильники тепла та гарячої води: порядок прийняття на абонентський облік та їх обслуговування, передача споживачами показників, проведення нарахувань та перерахунків обсягів та вартості наданих послуг

Про квартирні лічильники тепла та гарячої води: порядок прийняття на абонентський облік та їх обслуговування, передача споживачами показників, проведення нарахувань та перерахунків обсягів та вартості наданих послуг

                                            Шановні    споживачі !

Надаємо детальні роз’яснення та рекомендації, з урахуванням  вимог нормативно-правових актів, щодо порядку прийняття на абонентський облік квартирних засобів обліку  теплової енергії і гарячої води та їх обслуговування, надання споживачами виконавцю послуг показників квартирних засобів обліку, проведення нарахувань обсягів та вартості наданих послуг у разі не надання споживачами виконавцю послуг показників квартирних засобів обліку та подальшого проведення перерахунків після отримання виконавцем послуг показань засобів обліку.

Відповідно до вимог пункту 9 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. № 630 (далі – Правила),  квартирні засоби обліку беруться виконавцем на абонентський обліку.

Порядок прийняття  приладу  обліку  на абонентський облік (далі – Порядок), затверджений  наказом від 12.10.2018р. № 270 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Відповідно до вимог розділу ІІІ Порядку, для прийняття на абонентський облік вузлів розподільного обліку теплової енергії та гарячої води, власник приміщення подає виконавцю послуг письмову заяву в довільній формі про прийняття вузла розподільного обліку на абонентський облік до якої додається наступний перелік  документів:

 • копія документа, що підтверджує право власності на приміщення;
 • копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки;
 • копія супровідної документації до засобу (засобів) вимірювальної техніки, що входять до складу вузла обліку.

Вузли розподільного обліку приймаються на абонентський облік за умови відповідності даних елементів вузла обліку зазначеним у технічній документації, відповідності технічних характеристик вузла обліку, наявності повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки або свідоцтва про повірку та чинного строку повірки приладу обліку.

Відповідно до вимог пункту 15 Правил, засоби обліку води і теплової енергії, встановлені у квартирі підлягають періодичній повірці. Періодична повірка засобів обліку води і теплової енергії проводиться у строк, що не перевищує одного місяця.

Згідно статті 17 Закону України № 1314-VII від 05.06.2014р. «Про метрологію та метрологічну діяльність», періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку.

Відповідно до вимог пункту 14 Правил, показання квартирних засобів обліку знімаються споживачем щомісяця.

Відповідно до вимог пункту 11 Правил, у разі встановлення будинкових засобів обліку води у багатоквартирному будинку, де окремі (або всі) квартири обладнані квартирними засобами обліку, споживачі, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю та які не мають квартирних засобів обліку (у разі обладнання всіх квартир квартирними засобами обліку – споживачі, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку виконавцю), оплачують послуги згідно з показаннями будинкових засобів обліку, не враховуючи витрати води виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат води за показаннями всіх квартирних засобів обліку. Різниця розподіляється між споживачами, які не мають квартирних засобів обліку, та споживачами, які не зняли та не передали показання квартирного засобу обліку води виконавцю, пропорційно кількості мешканців квартири.

Плата за послуги нараховується згідно з показаннями будинкового засобу обліку води, а у разі його відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання у таких випадках:

 • у разі відсутності засобів обліку води, встановлених у квартирі;
 • у разі несправності квартирних засобів обліку;
 • у разі відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 цих Правил.

Відповідно до вимог пункту 12 Правил, у разі встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії у багатоквартирному будинку, де окремі або всі квартири обладнані квартирними засобами обліку теплової енергії, споживачі, які не мають таких засобів обліку та які не передали виконавцю показання квартирних засобів обліку теплової енергії, оплачують таку послугу за показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно опалюваній площі (об’єму) квартири, не враховуючи витрати теплової енергії виконавця, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які є власниками або орендарями приміщень у цьому будинку, та сумарних витрат тепла за показаннями усіх квартирних засобів обліку.

Плата за послуги нараховується згідно з показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії, а у разі його відсутності (несправності) за нормативами (нормами) споживання у таких випадках:

 • у разі відсутності засобів обліку теплової енергії, встановлених у квартирі;
 • у разі несправності квартирних засобів обліку;
 • у разі відсутності у виконавця показань квартирних засобів обліку теплової енергії за розрахунковий період з подальшим перерахунком відповідно до пункту 18 цих Правил.

Відповідно до пункту 18 Правил, після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкових засобів обліку, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої кожним споживачем послуги, що відображається в платіжному документі періоду, наступного за здійсненням коригування.

Враховуючи вищевикладене, надаємо наступні рекомендації:

 1. Забезпечувати своєчасне проведення періодично повірки (ремонту) квартирних засобів обліку та надання виконавцю послуг свідоцтв про чинну повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, для можливості прийняття виконавцем послуг показників квартирних засобів обліку та їх врахування  при проведенні нарахувань обсягів та вартості наданих послуг.
 2. Щомісячно, в термін з 10 числа по останню дату місяця, надавати виконавцю послуг показники квартирних засобів обліку, для врахування показників квартирних засобів обліку споживачів при нарахуванні виконавцем послуг обсягів та вартості  наданих послуг.