Роз’яснення щодо порядку укладання нових договорів про надання послуг

Роз’яснення щодо порядку укладання нових договорів про надання послуг

Шановні споживачі !

Надаємо роз’яснення щодо порядку укладання  нових договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води, а також порядку застосування нових тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води.

З 01.05.2019 року  введено в дію Закон України від 09.11.2017р.  № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон), вимогами якого визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг та нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

На даний час між виконавцем послуг – ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та споживачами – співвласниками квартир багатоквартирних будинків укладені чинні договори про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Від моменту введення в дію Закону (01.05.2019р.) до моменту укладання  нових договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води,  пунктом 3 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що  договори про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, укладені до введення в дію цього Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами до дати набрання чинності новими договорами про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води, укладеними за правилами, визначеними цим Законом. Нові договори про про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води між споживачами та виконавцями послуг мають бути укладені протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України. У разі якщо згідно з договорами про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачений більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах.

При цьому пунктами 4 та 5 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніше як протягом п’яти місяців з дня завершення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України,  співвласники багатоквартирних будинків незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг  щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг (послуга з постачання теплової енергії, послуга з постачання гарячої води), відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин, а саме:

  •   договір про надання комунальних послуг з кожним співвласником багатоквартирного будинку (індивідуальний договір);
  •    договір про надання комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
  •     договір про надання комунальних послуг з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, колективним споживачем.

Додатково повідомляємо, що при укладанні індивідуальних договорів, плата за надані послуги  включатиме:

  • плату за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних   послуг;
  • плату за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

За умови укладання колективного договору, плата за абонентське обслуговування  не нараховується.

Слід зазначити, що після 01.05.2019р. органи місцевого самоврядування та Національна комісія, що здйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не можуть встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону. Відповідно до моменту укладання нових договорів про надання комунальних послуг  за вимогами та правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами тепло-, водопостачання здійснюватиметься відповідно до договорів  укладених до 01.05.2019р.

Тарифи на послуги  з централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються  населенню ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», яке є виконавцем цих послуг, згідно укладених із споживачами договорів про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, встановлені чинною  постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)  від 11.12.2018р.        № 1823 та складають:

       з централізованого опалення:

– для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1341,53 грн/Гкал (з ПДВ);

– для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 35,67 грн (зПДВ) за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення.

      з централізованого постачання гарячої води:

– за умови підключення рушникосушильників до систем централізованого постачання гарячої води –  80,28 грн за 1 куб. м (з ПДВ);

– за відсутності рушникосушильників – 74,22 грн за 1 куб. м (з ПДВ).

Тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення, встановлений для виконавця послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» постановою НКРЕКП від 17.03.2020р. № 623 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020р. № 77»  складає  –  827,18 грн/Гкал (з ПДВ).

Тариф на послугу з постачання гарячої води для населення, встановлений для виконавця послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» постановою НКРЕКП від 10.06.2020р. № 1083 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.01.2020р. № 77»  складає  –  50,16 грн за 1 куб. м  (з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, що нові тарифи на нові послуги  з постачання теплової енергії та постачання гарячої води будуть застосовані виконавцем  послуг ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з моменту укладання із споживачами нових договорів  про надання послуг з постачання теплової енергії та надання послуг з постачання гарячої води, з дотриманням вимог чинного законодавства,  відповідно до обраної співвласниками багатоквартирих будинків моделі організації договірних відносин.

Додатково повідомляємо, що згідно наданих роз’яснень Департаментом комунальних послуг та комунального обслуговування Міністерства розвитку та територій України в листі від 12.08.2020 № 7/9.1.1/13871-20, договір з індивідуальним споживачем на послугу з постачання теплової енергії за ініціативою виконавця послуг не може бути укладений у перехідний період, якщо співвласники багатоквартирного будинку не визначились з моделлю договірних відносин.