Відбулось відкрите обговорення питань щодо встановлення для ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” на 2019 рік тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) для груп споживачів та тарифу на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867 та схвалення «Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2019 рік»

Відбулось відкрите обговорення питань щодо встановлення для ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” на 2019 рік тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) для груп споживачів та тарифу на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867 та схвалення «Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі на 2019 рік»

12 листопада 2018 року на вимогу Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в приміщенні Української національної інформаційної агенції «Укрінформ» за участю активних жителів Дніпровського і Дарницького районів міста Києва, представників Київської  міської влади, керівництва і спеціалістів підприємства відбулось відкрите обговорення питань щодо погодження та затвердження інвестиційної програми з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях  на 2019 рік,  встановлення з 01.01.2019 тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової, теплову енергію (її виробництво, транспортування, постачання) та послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води  по ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» як ліцензіат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з  виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (ТЕЦ), постачання теплової енергії, а також є виконавцем послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у відповідності з чинними нормативними документами та згідно проведених розрахунків навів розрахунки тарифів на види ліцензійної діяльності за категоріями споживачів.

Ліцензіатом було запропоновано до погодження та затвердження Інвестиційну програму з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях  на 2019 рік. Метою якої є підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та теплової енергії), виконання екологічних заходів, які направлені на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє середовище, сприяння ринковій інтеграції, забезпечення необхідного обсягу фінансування інвестиційних програм шляхом залучення власних коштів та позикових коштів.

У зв’язку із прийняттям протягом 2018 року змін до чинного законодавства, які мали суттєвий вплив на рівень тарифів на виробництво теплової енергії, та з метою приведення витрат на паливо, електроенергію, в собівартості виробництва теплової енергії  власних ТЕЦ, витрат на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи у структурі тарифів на теплову енергію у відповідність до встановлених законодавством норм та з врахуванням Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 року №867, здійснено розрахунки тарифів:

 – на теплову енергію для груп споживачів;

 – на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню.

Оскільки, тарифи на виробництво теплової енергії  формують собівартість теплової енергії  у кінцевому тарифі, для уникнення збитковості при реалізації теплової енергії, ліцензіат обґрунтував та навів здійснені розрахунки тарифів на теплову енергію для груп споживачів та на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» з 01.01.2019 року.

Встановлення нових тарифів на види діяльності на 2019 рік забезпечить надійність та безперебійність енергозабезпечення споживачів м.Києва.

ПРОТОКОЛ вiдкритого обговорення (вiдкритого слухання) питань щодо схвалення «Iнвестицiйної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ» з виробництва електричної та теплової енергiї на теплоелектроцентралi на 2019 рiк, встановлення для ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦIЯ” тарифу на вiдпуск електричної енергiї та тарифiв на виробництво теплової енергiї на теплоелектроцентралi на 2019 рiк, з врахуванням Положення про покладення спецiальних обов’язкiв на суб’єктiв ринку природного для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 19.10.2018 року №867

ПРОТОКОЛ вiдкритого обговорення (вiдкритого слухання) щодо питань необхiдностi перегляду, шляхом коригування, для ТОВ “ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ” тарифiв на теплову енергiю (її виробництво, транспортування, постачання) для груп споживачiв та тарифiв на nослуги з централiзованого опалення та централiзованого постачання гарячої води для населения на 2019 рiк, з врахуванням Положения про покладення спецiальних обов’язкiв на суб’єктiв ринку природного для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу, вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 19.10.2018 року №867