Закон України “Про ЖКП”: нові комунальні послуги з теплопостачання, види договорів, порядок застосування тарифу!

Закон України “Про ЖКП”: нові комунальні послуги з теплопостачання, види договорів, порядок застосування тарифу!

З огляду на те, що 01.05.2019 введено в дію Закон України від 09.11.2017р. «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон), який вносить ряд нововведень, ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» повідомляє наступне.

Нормами цього Закону визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг та нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоповерховому будинку, змінено підходи до формування тарифів на комунальні послуги та нарахування плати споживачам.

Пунктом 4 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що не пізніш як протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (тобто до 01.05.2020р.) співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов’язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг – укласти із такими співвласниками договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками  моделі  організації договірних відносин.

Відповідно до статті 5 розділу І «Загальні положення» Закону визначені наступні комунальні послуги у сфері теплопостачання:

  • послуга з постачання теплової енергії;
  • послуга з постачання гарячої води.

Відповідно до статті 14  розділу ІV “Договори про надання житлово-комунальних послуг» Закону  передбачені наступні моделі договірних відносин:

  • договір про надання комунальних послуг з кожним співвласником багатоквартирного будинку (індивідуальний договір);
  • договір про надання комунальних послуг від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);
  • договір про надання комунальних послуг з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, колективним споживачем.

Враховуючи особливості перехідного періоду, а саме періоду від моменту введення в дію Закону (01.05.2019р.) до моменту укладення нових договорів  про надання комунальних послуг, пунктом 3 розділу VІ  «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію цього Закону (тобто до 01.05.2020р.) У разі якщо згідно з договорами про надання комунальних послуг, укладеними до введення в дію цього Закону, передбачений більш ранній строк їх припинення, такі договори вважаються продовженими на той самий строк і на тих самих умовах. 

Після 01.05.2019р. органи місцевого самоврядування та НКРЕКП не можуть встановлювати (у тому числі за результатами коригування) тарифи на комунальні послуги, що надаються за договорами, укладеними до введення в дію Закону.

Відповідно до моменту укладання нових договорів про надання комунальних послуг за вимогами та правилами Закону, нарахування плати за комунальні послуги підприємствами тепло-, водопостачання здійснюватиметься відповідно до договорів  укладених до 01.05.2019р.

Тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», яке є виконавцем цих послуг, встановлені чинною  постановою НКРЕКП  від 11.12.2018р.  № 1823:

  • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1341,53 грн./Гкал;
  • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії –   35,67 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення.

З огляду на викладене, практична реалізація нововведень визначених Законом можлива за умови укладення нових договорів про надання комунальних послуг у порядку визначеному ним, зокрема фактичного застосування Теплопостачальною організацію нових тарифів, затверджених постановою НКРЕКП від 17.03.2020 року  № 623.