Зміна моделі договірних відносин при наданні комунальних послуг та порядок укладання договорів про надання комунальних послуг – роз’яснення!

Відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (частина 1 статті 12), надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.

Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (частина 1 стаття 14) за рішенням співвласників багатоквартирного будинку, прийнятим відповідно до закону, з виконавцем відповідної комунальної послуги можуть бути укладені наступні види договорів про надання комунальних послуг, відповідно до обраної співвласниками будинку моделі договірних відносин, а саме:

1) індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем, що укладається кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно, за умови що співвласники прийняли рішення про вибір відповідної моделі організації договірних відносин та дійшли згоди з виконавцем комунальної послуги щодо розміру плати за обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку;

2) колективний договір, що укладається від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою;

3) договір про надання комунальних послуг з колективним споживачем, що укладається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (абзац 4 частина 5 стаття 13), у разі прийняття співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обрання моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги, відповідно до частини 1 статті 14 цього Закону та повідомлення виконавців комунальних послуг про прийняте рішення за два місяці до запланованої дати укладення договору:

 • такий виконавець зобов’язаний укласти договори про надання комунальних послуг відповідно до вимог цієї статті згідно з обраною співвласниками моделлю організації договірних відносин;
 • раніше укладений із таким виконавцем договір про надання комунальної послуги достроково припиняється з дати набрання чинності новим договором, укладеним із співвласниками, але припинення (втрата чинності) дії раніше укладеного договору не звільняє сторони від виконання зобов’язань за цим договором та від відповідальності за порушення його умов.

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (абзац 1, частина 5 стаття 13) укладання публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води передбачено за умови, якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги відповідний договір.

Відповідно до Правил надання послуг з постачання теплової енергії та Правил надання послуг з постачання гарячої води, індивідуальний споживач може приєднатися до умов публічного договору-приєднання про надання комунальної послуги направивши Виконавцю послуг оформлену споживачем Заяву-приєднання до типового індивідуального договору про надання послуги, із зазначенням відповідних даних для ідентифікації споживача.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (абзац 6, частина 1 стаття 14), у межах одного багатоквартирного будинку не дозволяється наявність різних моделей організації договірних відносин за одним видом послуги. Таким чином, у разі зміни моделі договірних відносин між співвласниками будинку та Виконавцем послуг, а саме переходу із колективного договору на індивідуальні договори, відповідні індивідуальні договори про надання комунальних послуг мають бути укладенні в установленому порядку між Виконавцем послуг та усіма співвласниками будинку.

При цьому наголошуємо, що укладання публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг передбачає наявність у Виконавця послуг даних щодо ідентифікації кожного споживача, з яким укладається індивідуальний публічний договір приєднання. Відповідні дані для ідентифікації споживача можуть бути наявні у Виконавця послуг за умови, якщо між Виконавцем послуг та  споживачем був раніше укладений індивідуальний договір про надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води (до внесення змін до нормативно-правових актів, якими визначено нову класифікації комунальних послуг та новий порядок укладання договорів про надання комунальних послуг).

Додатково повідомляємо, що відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, розподіл загальних обсягів наданих послуг між співвласниками будинку здійснюється Виконавцем послуг за показаннями будинкового вузла комерційного обліку, з урахуванням показань вузлів розподільного обліку, прийнятих Виконавцем послуг на абонентський облік установленому порядку.

Відповідно до вимог Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік, затвердженого наказом  від 12.10.2018р. № 270 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для прийняття на абонентський облік вузлів розподільного обліку теплової енергії та гарячої води, власник приміщення подає виконавцю послуг письмову заяву в довільній формі про прийняття вузла розподільного обліку на абонентський облік до якої додається наступний перелік  документів:

 • копія документа, що підтверджує право власності на приміщення;
 • копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки;
 • копія супровідної документації до засобу (засобів) вимірювальної техніки, що входять до складу вузла обліку / копія супровідної документації до приладу – розподілювача теплової енергії.

З огляду на вищевикладене інформуємо, що для забезпечення зміни моделі договірних відносин між співвласниками багатоквартирного будинку та виконавцем послуг та укладання індивідуальних договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, співвласникам багатоквартирного будинку необхідно:

 1. Прийняти рішення про обрання моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги та повідомити виконавця комунальної послуги про прийняте рішення за два місяці до запланованої дати укладення договору, надавши копію протоколу загальних зборів співвласників.
 2. Кожен співвласник будинку повинен оформити заяву про укладання індивідуального договору (або заяву-приєднання до умов публічного договору) та з копіями документів (паспорту, ідентифікаційного коду, права власності на приміщення) надати до виконавця послуг для укладання індивідуального договору в установленному порядку.
 3. Для прийняття квартирних приладів обліку на абонентський облік, власник приміщення повинен надати виконавцю послуг письмову заяву в довільній формі про прийняття вузла розподільного обліку на абонентський облік, до якої додається наступний перелік документів:
 •  копія документа, що підтверджує право власності на приміщення;
 • копія декларації про відповідність засобу вимірювальної техніки (паспорт лічильника та підтвердження чинності строку періодичної повірки засобу обліку);
 • копія супровідної документації до засобу (засобів) вимірювальної техніки, що входять до складу вузла обліку (проектну документацію на встановлення засобу обліку теплової енергії).

Заява-приєднання до публічного договору про надання послуг з постачання гарячої води

Заява-приєднання до публічного договору про надання послуг з постачання теплової енергії