Зміни порядку розподілу загальних обсягів теплової енергії відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг

Зміни порядку розподілу загальних обсягів теплової енергії відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг

Шановні споживачі!

Повідомляємо Вас, що з моменту укладання нових договорів про надання послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води, відповідно до вимог Закону України від 09.11.2017р. № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами) нарахування обсягів та вартості наданих послуг буде здійснюватись згідно Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (далі – Методика), затвердженої наказом Мінрегіонбуду №315 від 22.11.2018р., зареєстрована в Мінюсті від 28.12.2018р. за № 1502/32954.

Відповідно до вимог Методики, введені зміни в частині порядку розподілу загальних обсягів теплової енергії, використаної для надання послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води споживачам багатоквартирного будинку, а саме:

 1. Для проведення нарахувань обсягів та вартості наданих  послуг  споживачам  визначається загальний обсяг спожитої теплової енергії по будівлі (житловому будинку) за даними вузла (вузлів)  комерційного обліку.

 2. Загальний обсяг теплової енергії розподіляється на дві складові – загальний обсяг теплової енергії спожитої для надання послуги з постачання теплової енергії (опалення) та загальний обсяг теплової енергії спожитий для надання послуги з постачання гарячої води (гарячого водопостачання – ГВП).

 3. Загальний обсяг теплової енергії спожитої на забезпечення послуги опалення розподіляється на:

 • обсяг теплової енергії витраченої для забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення;
 • обсяг теплової енергії витраченої для забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи ГВП;
 • обсяг теплової енергії витраченої на опалення місць загального користування (МЗК) та допоміжних приміщень будівлі;
 • обсяг теплової енергії витраченої на опалення квартир (житлових приміщень) та нежитлових приміщень (вбудовано-прибудованих приміщень комерційного призначення) у будівлі.

 3.1. Для будівель, в яких частина приміщень (квартир, нежитлових приміщень) або всі приміщення оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії, Виконавцем послуг на кінець кожного розрахункового періоду (протягом опалювального сезону) розраховується мінімальна частка середнього питомого споживання теплової енергії на 1м² опалювальної площі. Вихідними даними для даного розрахунку є обсяг теплової енергії витраченої на опалення квартир та нежитлових приміщень будівлі та загальна опалювальна площа квартир та нежитлових приміщень у будівлі.

У кожному розрахунковому періоді (протягом опалювального сезону), Виконавцем послуг перевіряється дотримання вимоги щодо мінімального споживання теплової енергії в квартирах та нежитлових приміщеннях будівлі, які оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії. У разі якщо, визначений, згідно переданих споживачем даних вузла розподільного обліку, обсяг теплової енергії, використаний на опалення  квартири або нежитлового приміщення за розрахунковий період, менший  обсягу теплової енергії, розрахованого згідно мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі та опалювальної площі квартири або нежитлового приміщення, Виконавцем послуг проводиться донарахування обсягів теплової енергії до мінімального середнього обсягу.
У разі, якщо споживач не надав Виконавцю послуг показники вузла розподільного обліку теплової енергії за розрахунковий період, Виконавець послуг протягом 3- х розрахункових періодів проводить нарахування спожитої теплової енергії по середньому споживання попередніх періодів але не нижче  мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі та опалювальної площі квартири або нежитлового приміщення. Якщо споживач більше 3-х розрахункових періодів не надав виконавцю послуг показань вузла розподільного обліку, подальші розрахунки з даним споживачем проводяться, як із споживачем приміщення якого не оснащене вузлом розподільного обліку.

При цьому обсяг теплової енергії, який розподіляється на потреби опалення споживачів, квартири або нежитлові приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку, зменшується на обсяг донарахованої теплової енергії споживачам, квартири або нежитлові приміщення яких оснащені  вузлами розподільного обліку. У разі 100% оснащення квартир та нежитлових приміщень будівлі приладами розподільного обліку теплової енергії, на величину обсягів донарахованої теплової енергії зменшуються нарахування по квартирах та нежитлових приміщеннях, в яких дотримана вимога щодо мінімального споживання теплової енергії.

Донарахування обсягів теплової енергії до величини мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі здійснюється з метою унеможливлення опалення квартир або нежитлових приміщень за рахунок суміжних опалювальних квартир або нежитлових приміщень, запобігання утворення грибків та плісняви в приміщеннях, а також недопущення зниження нормативного строку експлуатації приміщень та будівлі.

 3.2. Обсяг теплової енергії, витраченої забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення, визначається в залежності від етажності будівлі та складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії спожитої на потреби опалення будівлі:

 • для будівель з індивідуальними тепловими пунктами (ІТП) без регулювання за погодними умовами – 15%;
 • для будівель з ІТП при регулюванні за погодними умовами – 5%;
 • для будівель підключених від центральних теплових пунктів (ЦТП) – 8%.

За рішенням співвласників будівлі, для визначення обсягів теплової енергії, витраченої забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення, можуть бути застосовані дані звіту енергетичного аудиту, виданого спеціалізованою організацією.

Обсяг теплової енергії, витраченої забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення розподіляється між усіма квартирами  будівлі пропорційно до опалювальних площ квартир.

 3.3. Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень визначається в залежності від етажності будівлі та складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії спожитої на потреби опалення будівлі:

 • для одноповерхових будівель – 20 %;
 • для двоповерхових будівель – 18 %;
 • для триповерхових будівель – 20%;
 • для чотириповерхових будівель – 14%;
 • для п’ятиповерхових будівель – 12 %;
 • для шестиповерхових будівель – 10%.

За рішенням співвласників будівлі, для визначення обсягів теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, можуть бути застосовані дані звіту енергетичного аудиту, виданого спеціалізованою організацією.

Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, розподіляється між усіма квартирами будівлі пропорційно до опалювальних площ квартир.

 3.4. Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП визначається в залежності від місця приготування гарячої води – місця встановлення водопідігрівача (в будівлі або на ЦТП) та наявності рушникосушарок у будівлях і складає відповідну частку (%) від загального обсягу теплової енергії спожитої на потреби ГВП:

 • для будівель із рушникосушарками та приготуванням гарячої води в будівлі (вбудований водопідігрівач) за наявності циркуляції – 15 %;
 • для будівель без рушникосушарок та приготуванням гарячої води в будівлі (вбудований водопідігрівач) за наявності циркуляції – 7 %;
 • для будівель із рушникосушарками та приготуванням гарячої води за межами будівлі (від ЦТП) за наявності циркуляції – 9 %;
 • для будівель без рушникосушарок та  приготуванням гарячої води за межами будівлі (від ЦТП) за наявності циркуляції – 3 %;

За рішенням співвласників будівлі, для визначення обсягів теплової енергії, витраченої забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП, можуть бути застосовані дані звіту енергетичного аудиту, виданого спеціалізованою організацією.

Обсяг теплової енергії, витраченої забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП розподіляється між споживачами  будівлі пропорційно до загальних опалювальних площ їх квартир та нежитлових приміщень.

 3.5. У разі документального підтвердження отриманих від споживачів скарг про відхилення параметрів наданих послуг з опалення від санітарних норм, згідно складених актів-претензій, Виконавцем послуг проводиться перерозподіл обсягів теплової енергії на опалення квартир або нежитлових приміщень будівлі, шляхом донарахування обсягів теплової енергії знятих по квартирах або нежитлових приміщеннях із зафіксованим відхиленням параметрів послуг з опалення на квартири та нежитлові приміщення по яких протягом розрахункового періоду були відсутні скарги на параметри послуг з опалення.

 3.6. Відповідно, за результатами розрахункового періоду, Виконавець послуг надає споживачеві рахунок на оплату наданих послуг з опалення, який сформований з урахуванням наданих послуг з опалення квартири або нежитлового приміщення, забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи опалення будинку, забезпечення функціонування внутрішньо будинкової системи ГВП будинку, опалення МЗК та допоміжних приміщень будинку, донарахувань до обсягів мінімальної частки середнього питомого споживання теплової енергії по будівлі (у разі фіксації відхилення), перерахунків згідно оформлених актів претензій.

 4. Загальний обсяг гарячої води, визначений за показаннями будинкового вузла комерційного обліку розподіляється між споживачами з урахуванням показань вузлів розподільного обліку. У разі, якщо споживач не надав Виконавцю послуг показники вузла розподільного обліку гарячої води за розрахунковий період, Виконавець послуг протягом 3-х розрахункових періодів проводить нарахування спожитої гарячої води по середньому споживання попередніх періодів. Якщо споживач більше 3-х розрахункових періодів не надав виконавцю послуг показань вузла розподільного обліку, подальші розрахунки з даним споживачем проводяться, як із споживачем приміщення якого не оснащене вузлом розподільного обліку.

Різниця між показаннями вузла комерційного обліку гарячої води та сумою показань вузлів розподільного обліку розподіляється між споживачами приміщень, які не оснащені вузлами розподільного обліку, пропорційно кількості зареєстрованих мешканців, які користуються послугою.